ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ...

Πιστεύουμε ότι το μέλλον της κατασκευής κατοικιών θα μας υποχρεώσει να σχεδιάσουμε και να κτίσουμε κατοικίες που να είναι πιο προσιτές, εύκολα επεκτάσιμες, να απαιτούν σχεδόν μηδενική ενέργεια, να είναι αντισεισμικές, αντιπυρικές, να αντέχουν τους πολύ δυνατούς ανέμους, και να μπορούν να κατασκευαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς ανάγκη  εξειδικευμένης εργασίας.

Εμείς, στο Vivacitas Homes, έχουμε φέρει αυτή την μελλοντική ζήτηση στην σημερινή πραγματικότητα.

Παρέχουμε ασφαλείς κατοικίες με μοντέρνο σχεδιασμό και τεχνολογία.

Η παραγωγή των κυριότερων στοιχείων του κτιρίου, εκτός οικοδομής, στο εργοστάσιό μας, οδηγεί σε μειωμένο κόστος και μειωμένο χρόνο ανέγερσης, μειώνοντας τελικά τον εργατικό κίνδυνο και την οικονομική ανασφάλεια.

Προστατεύουμε το περιβάλλον δεδομένου ότι ο χάλυβας είναι ένα πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό και οι κατασκευές μας από χαλύβδινα πλαίσια δεν παράγουν  απόβλητα.

Επί πλέον, έχουμε την δυνατότητα, εφ’όσον ο πελάτης το επιθυμεί, να σχεδιάσουμε ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ, που εξοικονομεί ενέργεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό για ψύξη/θέρμανση όλο τον χρόνο, και το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ πέραν του 2026.

Για κάθε κτίριο παρέχονται αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια. Επί πλέον, παρέχουμε απεικόνιση 3D δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον πελάτη να δει πώς θα είναι το μελλοντικό του σπίτι με την επίπλωση, σε επιφάνεια και όγκο. 

Παραδινουμε πλήρη και αναλυτικό προϋπολογισμό υλικών και κόστους εργατικών ο οποίος μπορεί με ένα κλικ να προσαρμοστεί σε οποιεσδήποτε τοπικές συνθήκες κόστους, έτσι ώστε τόσον ο ιδιοκτήτης, όσο και ο εργολάβος να έχουν πλήρη και σωστή ανάλυση του κόστους.